Търсене в този блог

петък, 22 ноември 2013 г.

Откъслеци

"


– Смяна на партньорите – пресипнало подвикна Рори и грубо пусна Елисея.
Младата жена изпищя и едва не падна с лице надолу под чучура, но някак се овладя и успя да запази равновесие. Обърна се, изгледа го ядно и побърза да се отдалечи. Ако всичко бе наред, това означаваше, че…
 – Искам да пийна. – Медено-отровният глас на Ана изникна иззад гърба му.
"

Няма коментари:

Публикуване на коментар