Търсене в този блог

събота, 8 юни 2013 г.

Откъслеци

"


     – Обеси се на някой храст, влечуго! – изсъска Вама.
     Сарос май не прие обидата много леко. Пусна я и вдигна ръката си за нов шамар. Тя обаче бе подготвена. Изтегли ножа и замахна. Острието мина през  средата на дланта му и повлече ръката надолу. Забоде върха на ножа в масата. Чак сега едрият мъж изкрещя от болка. Беше прикован за дървото. Вама изтегли ножа и насилникът се загледа невярващо в ръката си. В нея зееше грозна, кървава рана.
 "

Няма коментари:

Публикуване на коментар