Търсене в този блог

петък, 19 април 2013 г.

Откъслеци

"Без да каже и дума, изповедникът пое оръжието и се приближи до осъдения. Застана пред него и му каза нещо тихо, на което мъжът се усмихна глупаво, през окървавеното си, пречупено от болка лице. После вдигна меча над главата си, с острието надолу, и го заби. Той мина от темето на осъдения до брадичката и остана там. Кръв закапа през раната, а тълпата завика одобрително. Изповедникът отстъпи назад, изтупа окървавените си ръце, и се обърна към втория окован."

Няма коментари:

Публикуване на коментар